P-forhold ved Præstegårdsladen

Indgangen til parkeringen ved Præstegårdsladen sker fra Hørup Bygade med indkørsel fra Brandstationen som vist på skitsen herunder.

I forbindelse med arrangementer i Præstegårdsladen er der adgang gennem porten i gavlen ud mod P-Pladsen.