Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder en gang månedligt kl. 18.30 i konfirmandstuen, dog ikke i juli og december, på følgende torsdage:

18. januar 2018

onsdag 21. februar 2018

15. marts 2018

19. april 2018

17. maj 2018

21. juni. 2018

 

 

 

 

Dagsorden og referater

 

 Referat fra mødet den 19. januar 2017

 Referat fra mødet den 23 februar 2017 

 Referat fra mødet den 16 marts 2017

 Referat fra mødet den 20 april 2017

 Referat far mødet den 18 maj 2017

 Referat fra mødet den 15 juni 2017

 Referat fra mødet den 24 august 2017 

 Referat fra mødet den 21 september 2017

 Referat fra mødet den 26 oktober 2017

 Referat fra  mødet den 23 november 2017

Referat fra  møder den 18 januar 2018

Referat fra mødet den 21 februar 2018

Referat fra mødet den 15 marts 2018