Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsråds møder en gang månedligt kl. 18.30 i konfirmandstuen, dog ikke i juli og december, på følgende torsdage:

17. januar 2019

21. februar 2019

21. marts 2019

11. april 2019

15. maj 2019 ( onsdag )

20. juni. 2019

22. august 2019

19. september 2019 kl 16,00, kirkesyn. Herefter ordinært møde

24. oktober 2019. Budgetmøde.

28. november 2019 kl. 16,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden og referater

 

Referat fra mødet den 17 januar 2019

Referat fra mødet den 21 februar 2019

Referat fra mødet den 21 marts 2019

Referat fra mødet den 11 april 2019

Referat fra mødet den 15 maj 2019

Referat fra mødet den 20 juni 2019

Referat fra mødet den 22 august 2019

Referat fra mødet den 19 september 2019

Referat fra mødet den 24. oktober 2019

Referat fra mødet den 28 november 2019