Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsråds møder en gang månedligt kl. 18.30 i konfirmandstuen, dog ikke i juli og december, på følgende torsdage:

17. januar 2019

21. februar 2019

21. marts 2019

11. april 2019

15. maj 2019 ( onsdag )

20. juni. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden og referater

 

Referat fra mødet den 17 januar 2019

Dagsorden til mødet den 21 februar 2019