Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsråds møder en gang månedligt kl. 18.30 i konfirmandstuen, dog ikke i juli og december, på følgende torsdage:

17. januar 2019

21. februar 2019

21. marts 2019

11. april 2019

15. maj 2019 ( onsdag )

20. juni. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden og referater

Referat fra  møder den 18 januar 2018

Referat fra mødet den 21 februar 2018

Referat fra mødet den 15 marts 2018

Referat fra mødet den 19 april 2018

Referat fra mødet den 17 maj 2018

Referat fra mødet den 21 juni 2018

Referat fra mødet den 14 august 2018

Referat fra mødet den 20 september 2018

Referat fra mødet den 25 oktober 2018

Referat fra mødet den 29 november 2018