Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder en gang månedligt kl. 18.30 i konfirmandstuen, dog ikke i juli og december, på følgende torsdage:

18. januar 2018

onsdag 21. februar 2018

15. marts 2018

19. april 2018

17. maj 2018

21. juni. 2018

14. august. 2018 kl. 17,30 ( helhedsplan kirkegården )

20. september. 2018 kl. 16,00 ( kirke og præstegårds syn )

25. oktober. 2018 ( Budgetmøde )

29. november. 2018 kl. 17,00 ( juleafslutning )

 

 

 

 

Dagsorden og referater

Referat fra  møder den 18 januar 2018

Referat fra mødet den 21 februar 2018

Referat fra mødet den 15 marts 2018

Referat fra mødet den 19 april 2018

Referat fra mødet den 17 maj 2018

Referat fra mødet den 21 juni 2018

Referat fra mødet den 14 august 2018

Referat fra mødet den 20 september 2018