Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsråds møder en gang månedligt kl. 18.30 i konfirmandstuen, dog ikke i juli og december, på følgende torsdage:

16. januar 2020

20. februar 2020

19. marts 2020

16. april 2020

28. maj 2020

18. juni. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden og referater

 

 

Dagsorden til mødet den 16 januar 2020