Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder en gang månedligt kl. 18.30 i konfirmandstuen, dog ikke i juli og december, på følgende torsdage:

19. januar

23. februar

16. marts

20. april

18. maj

15. juni.

24. august.

21. september.

26. oktober. 

23. november. kl. 17,00

 

 

Dagsorden og referater

 

 Referat fra mødet den 19. januar 2017

 Referat fra mødet den 23 februar 2017 

 Referat fra mødet den 16 marts 2017

 Referat fra mødet den 20 april 2017

 Referat far mødet den 18 maj 2017

 Referat fra mødet den 15 juni 2017

 Referat fra mødet den 24 august 2017 

 Referat fra mødet den 21 september 2017