Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsråds møder en gang månedligt kl. 18.30 i konfirmandstuen, dog ikke i juli og december, på følgende torsdage:

16. januar 2020

20. februar 2020

19. marts 2020 Aflyst

16. april 2020 Aflyst

28. maj 2020

18. juni. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden og referater

 

 

Referat fra mødet den 16 januar 2020

Referat fra mødet den 20 februar 2020