Konfirmation

Konfirmationsindskrivning til 2020

Søndag den 25. august 2019 kl. 10.00

er der indskrivning af de kommende konfirmander i forbindelse med gudstjenesten.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en forfriskning i konfirmandstuen, hvor sognepræsten redegør for konfirmandundervisningen og konfirmanderne indskrives.

Konfirmandundervisningen begynder i uge 35 og ligger hhv. tirsdag eftermiddag fra kl. 15.15 -16.45 og onsdag morgen fra kl. 8.00 - 9.30.

Konfirmationsdatoerne for 2019

Er søndag den 28. april, søndag den 5 maj, hvis der er tre 6 klasser på skolen søndag den 12 maj

Hver konfirmationsgudstjeneste begynder kl. 10.

Fotografering og videofilmning er ikke tilladt under gudstjenesten.

Tommelfingerreglen er

- at den forhenværende A-klasse konfirmeres den første af søndagene,

- den forhenværende B-klasse den anden, og C-klassen den tredje,

Reglen er dog kun vejledende – ikke bindende!

Konfirmationsdatoer

Konfirmationsdatoer 2019: 28. april, 5. maj, 

Konfirmationsdatoer 2020: 19. april, 26 april.


Egen salmebog

kan købes på nettet.

Link til hjemmesiden

Det Kongelige Vajsenhus forlag,

hvor man kan bestille en særudgave af salmebogen.

Der er mulighed for individuel farve, tekst mm.

http://www.dendanskesalmebog.dk/designprodukt

Tekst og melodi til salmer

På adressen herunder kan du finde teksten og melodierne til samtlige salmer i Den Danske Salmebog:

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/


Minikonfirmander

Igen i år bliver skolens 3. klasser indbudt til forberedende konfirmandundervisning.

Den foregår onsdag efter skoletid. Børnene hentes af sognepræsten ved skolen og bringes, hvis det ønskes, tilbage til SFO'en igen kl. 14.30.

Undervisningen består i sang, fortælling, dramatisering og forberedelse af krybbespil til adventsaftenen.

Og sidst, men ikke mindst: Der bydes på kage og saftevand.

Nærmere herom på invitationer, som uddeles på skolen i begyndelsen af september.