Begravelse / Bisættelse

Henvendelse om begravelse / bisættelse i Hørup kirke skal ske til sognepræst Agnete Raahauge, træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12,00 - 13,00. Tlf: 74415325 mail: araa@km.dk

Vedrørende pyntning for egen regning af bænkerækker, der er 48 stk. Der kan ikke pyntes med stearinlys. Aftales med graver på Tlf: 74415847. Mail: graverhoerupkirke@stofanet.dk 

Ved begravelse tager det seks måneder, inden graven kan anlægges.

Når urnen kommer retur til kirken efter bisættelsen, kontaktes familien af graveren angående nedsættelse.