Du er her: 

Sognepræst

Agnete Raahauge

Hørup Bygade 12, Hørup
6470 Sydals
Mail: ARAA@KM.DK
Telefon 74 41 53 25
Træffes bedst:
tirsdag til fredag kl. 12 - 13 

Graver / Kirketjener

Kurt Nielsen

Mjangvej 8, Kirke Hørup
6470 Sydals
Telefon: 74 41 58 47
Mail: graverhoerupkirke@stofanet.dk


Gravermedhjælper

Trine Labori

Organist

Otto Andersen

Telefon 20 62 13 72
Mail: moa@bbsyd.dk