Minikonfirmander

Igen i år bliver skolens 3. klasser indbudt til forberedende konfirmandundervisning.

Den foregår onsdag efter skoletid.

Børnene hentes af sognepræsten ved skolen og bringes, hvis det ønskes, tilbage til SFO'en igen kl. 14.30.

Undervisningen består i sang, fortælling, dramatisering og forberedelse af krybbespil til adventsaftenen.

Og sidst, men ikke mindst: Der bydes på kage og saftevand.

Nærmere herom på invitationer, som uddeles på skolen i begyndelsen af september.