Hørup kirkes Ad-hoc Voksenkor

Koret medvirker ved gudstjenesten tre gange om året: Skærtorsdag, til Høstgudstjenesten og ved en af adventsgudstjenesterne.

Vi øver 4 - 5 gange op til gudstjenesten, hvor vi synger 3 korsatser (præludium under altergang og postludium). Det er korte forløb, så der er mulighed for at få en lydfil, så man kan øve hjemme.

Men koret er for alle, og vi har det meget hyggeligt. Og der er altid plads til et par sangere mere.

Har du lyst  til at være med?

Ring da til Otto Andersen på tlf. 20 62 13 72 eller mail til organist

Voksenkoret.


Hørup Kirkes Børne-ungdomskor

Er du glad for at synge?
Så er Hørup kirkekor måske noget for dig.

Koret består af børn og unge i Hørup fra 3. klasse og opefter. 

Koret øver torsdag eftermiddag, og om søndagen har vi en lille forprøve før gudstjenesten.

Derudover medvirker koret et par gange eller fire om året til en koncert eller et kor-stævne.

Man får lidt lommepenge for at være med.

Var det noget for dig?

Så ring eller skriv til:

Organist Otto Andersen

tlf. 20 62 13 72