Gudstjenester

Arrangementer

Velkommen til Hørup Kirkes hjemmeside

Her kan du følge med i gudstjenester og arrangementer i sognet, samt kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Hørup kirkes adresse er:

Hørup Kirke Mjangvej 17, 6470 Sydals 

 

 

 

Tilmelding Juleaften

Juleaften:

På grund af corona-restriktionerne må vi ikke være så mange i kirken, som vi plejer at være.

Der bliver derfor tre korte gudstjenester juleaften - kl. 14, kl. 15 og kl. 16, og der skal meldes til

til den gudstjeneste, man vil deltage i. Det gøres ved at hente adgangskort på graverkontoret / kirkegården

Mjangvej 17,ved personalet Adgangskortene kan hentes fra og med tirsdag den 8. december til og med tirsdag den 22. december mellem kl. 8 og kl. 15.30, fredag inden kl. 11.30. 

Lørdag og søndag kan der ikke hentes adgangskort.

Vi vil forsøge at fordele pladserne således, at der bliver plads til så mange som muligt inden for de rammer, som restriktionerne giver. Der kan sidde 6 - 8 nære familiemedlemmer på en bænk, mens der kun må sidde to personer, hvis de pågældende ikke er i familie. 

Man bedes derfor oplyse, om de adgangskort, man henter, er beregnet på ens familie, eller om man eventuelt henter for sig selv og sin nabo.

Telefonnummer til graver: 74415847

 

 

 

Antal personer i kirken.

Covid 19 retningslinjer:

Antal personer i kirken når man i det væsentligste sidder ned.

Ved kirkekoncerter må der maks. være 130 personer i kirken.

Dette overholdes ved, at der skal holdes 2 meters afstand til den foran siddende

og 1 meters afstand til sidemanden. Målt fra næsetip til næsetip.

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor der jo synges,

må der være færre personer i kirken, idet der skal være 2 meters afstand

til sidemanden og 2 meters afstand til den foran siddende.

Målt fra næsetip til næsetip. Afstanden er anvist ved blå mærkater.

Fravigelse:

Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme hustand, kan sidde med normal afstand til hinanden.

Begravelser/Bisættelser:

Der må være 50 personer tilstede på kirkegården ved begravelse. Ligeledes må 50 personer følge kisten, når den køres fra kirken ned til lågen.

Brug af mundbind i kirken og kirkegårdskontoret:

Der skal bæres mundbind, når man går ind i kirken, indtil man sidder ned, og igen når man går ud efter den kirkelige handling. Man skal have mundbind på, når man bevæger sig rundt i kirken. Der skal også bæres mundbind, når man henvender sig på kirkegårdskontoret.

Fravigelse:

Brudefolk på vej ind og ud af kirken. Bærere ved begravelse. Ved dåben, dåbsforældre og faddere. Ved altergang. Børn under 12 år.

Valg til menighedsråd

 

29. november 2020 tiltræder det nyvalgte menighedsråd.

På vaigforsamlingen den 15. september blev nedenstående 7 valgt.

 

Anne Kirk

Anette Nygaard Nielsen

Bente Staugaard

Helge Petersen

Inge Boldsen

Monika Petersen

Ove Aagaard

Valgperioden er 4 årig. 

 

 

Tekst og melodi til dagens salmer kan findes på hjemmesiden til "Den danske salmebog"

 

1. søndag i advent:

74: Vær velkommen...

76: Op! Thi dagen nu frembryder...( Gades mel. )

78: Blomstre som en rosengård...( Hartmanns mel. )

------

86: Hvorledes skal jeg møde...

Altergang.

80: Tak og ære være Gud...